top of page

Aderare P.I.F.M. - P.F.A.

Documentele necesare aderării la PIFM

pentru Persoane Fizice Autorizat

1. Cererea de aderare

2. Copie după actul de identitate

3. Declarație pe proprie răspundere a persoanei conform căreia nu a fost sancționată disciplinar pe linie profesionlă pentru muncă ilegală, rele tratamente aplicate angajaților sau discriminare la locul de muncă.

4. Certificatul de Cazier Fiscal

5. Certificatul de Cazier Judiciar

bottom of page