top of page

P.I.F.M

PIFM Patronatul Importatorilor de Forta de Munca (PIFM) fost infiintat in anul 2020 si este persoana juridică română de drept privat, autonomă, fără scop lucrativ, apolitică, nonguvernamentală și nonprofit, care isi desfășoară activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr.62/2011 a dialogului social si a Statului PIFM.

Scopul Patronatului

Scopul Patronatului consta in sustinerea si apararea intereselor comune ale membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele, precum si in relatiile cu alte persoane fizice si juridice, in plan national si international.

Patronatul urmareste dezvoltarea si promovarea serviciilor de import de forta de munca, precum si recunoasterea importantei reglementarii acestui domeniu, aparand interesele generale ale membrilor sai.

Pentru realizarea scopului și a obiectivelor propuse PIFM dezvolta relații de cooperare cu alte organizații cu scopuri similare sau cu autorități publice din România sau din străinătate.

bottom of page